TECHNIQUES FOR PLANTING COFFEE TREES


THE TECHNIQUE GUIDE TO PLANTING COFFEE TREES YIELDS HIGH ECONOMIC EFFICIENCY AND PERFORMANCE FOR


1. PREPARE THE COFFEE PLANTATION LAND
Farmland must be good soil, thick ground, porous, easy to drainage, nutrient rich.
If replanting on the previous cycle planted coffee, you must cultivate the soil reforestation as the legumes from 2-3 years.
The previous cycle land has rotten root disease and should not replant the coffee tree that needs to be rotated with another plant.
2. GARDEN DESIGN
The complete design coffee garden at the beginning guarantees the following requirements:

* Intensive increase in long-term productivity * protects soil erosion * protecting crops, combating unfavorable weather elements (salt mist, hot winds, storms) * Ensuring mechanical chemistry in the stages of care, transportation. * Save Land (land for forest belts and paths below 15%).
Depending on the flat or steep terrain that designs the garden into batches, each lot 16-20 hectares. The length of the lot parallel to the copper line. Each batch is divided into 1 hectare (50x100m) small batch for management. The length of coffee goods in batches is 50 m, the length of coffee in 1 lot is 400-500m.

Around each lot there are forest belts and main transport roads and a square-corner rotary machine with coffee, 7-7, 5m (from the original coffee to the foot of the forest). If the width of the moment is 400 m, there is 1 main spindle line parallel to the 6m wide coffee row.

The secondary line between the plot is 5 m wide (from the original coffee batch to the original coffee plot).
If the terrain has a slope above 80 to pay attention to the design ensures the mechanical care and transportation, ensure anti-erosion measures such as tree-level design in the form of copper (cone), planting coffee in crocodile style, planting the erosion resistant ice trees.

For small farmers, there is no need to be a lot, but you must plant in the same level.

3. DIG PIT, MIX THE PIT FILL
Digging hole size: The good soil is 40cm long, 40cm wide and 50cm deep. Bad peach Land is 50cm long, 50cm wide and 60cm deep.

Mixing of pit fill: organic compost, stir with surface land and fill down pits. The soil mixture is higher than the pit from 10 to 15cm. Mix the feces and fill the pit before planting about 1-2 months.

Dosage of feces for 1 pit: Organic fertilizer 10-15 kg, stool 0.5 kg.

4. DISTANCE, PLANTING DENSITY
The tea of Catimor is about 5,000 trees/hectare, 2m in row, 1m tree. If bad soil can grow thicker.
Coffee beans (Robusta): 3.5 × 2.5 m respectively 1,330 plants/ha, planting 1 plant/pit; 3.0 × 2.5 m respectively density 2.660 plant/ha, planted 2 plants/pits.
5. PLANTING TIME
Planting the rainfall season is the best. Irrigation areas can be planted at the end of the rainy season but must be adequate.

6. kỹ thuật trồng

Truc cuốc móc 1 lỗ nhỏ giữa hố sâu 25-30cm, rộng 15-20cm ở chính giữa hố đã được lấp khau. Xé túi ni lon, nhẹ nhàng đặt cây vào giữa hố, điều chỉnh cây đứng trại thẳng, lấp đất từ từ vừa lấp vừa Truc tay nén chặt đất, lấp đất ngang mặt bầu cử.
Trồng xong cần làm bồn tạo thành bờ xứng quanh hố. Phải cẩn thận tránh không làm vỡ bầu cử. Đặt bầu cử sao cho mặt bầu cử âm dưới mặt đất 7-10cm cường dễ đánh ổ gà, đắp bùn giữ kho nước cho cây.
Cây trồng trại thẳng và ém đất quanh bầu cử thật chặt, không làm vỡ bầu cử.
Sau khi trồng cây xong phải thực chữ ngay các biện pháp chăm sóc bảo vệ cây: đánh Bồn, tủ gốc bằng rơm rạ, rác, cỏ thành túi tròn, cách gốc 20cm dày ít diễu 20cm, trên biên phủ nhẹ một ít đất cho rác dẹp xuống. Phun thuốc trừ sâu Confidor 100 SL cường chống mối.
7. TỦ GỐC, CHE TÚP
Ngay sau khi trồng xong cần tiến hành tủ gốc cho cà phê. Truc rơm rạ, cỏ khô, cây phân xanh... Tủ gốc với độ dày 5-10cm, cách gốc 5-10cm cường tránh mối làm hại cây. Ở những nơi sau thời gian trồng mới thường Strike hạn cần che túp. Mùa mưa không cần che túp song mùa nắng che túp có tác Scholars chống gió, chống hạn, chống rét.
8. CHĂM SÓC CÀ PHÊ
8,1. trồng dặm

Đối với cà phê trồng mới, sau khi trồng 15-20 ngày phải kiểm tra, trồng dặm kịp thời những cây chết và còi cọc. Chấm dứt trồng dặm khau khi kết thúc mùa mưa 1, 5-2 tháng. Kỹ thuật trồng dặm chỉ đào hố trồng lại trên cây chết, các thao tác như trồng mới.
8,2. làm cỏ, tủ gốc

Trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây cà phê, đặc biệt ở thời kỳ kiến thiết cơ một phải diệt cỏ kịp thời, bảo đảm cây cà phê không bị cỏ lấn át.
Những nơi có các loại cỏ khó cuốc sạch như cỏ tranh, cỏ gấu thì tiến hành diệt cỏ bằng các loại thuốc hoá học chữ đang được Truc.
Thường xuyên tủ gốc cho cây cà phê cường giữ ẩm, giảm được tưới kho nước và tại công làm cỏ. Đồng thời tủ gốc còn điều hoà nhiệt độ đất, Giữ cho đất luôn tơi xốp.
8,3. trồng xen trong phòng vườn cà phê ở thời kỳ kiến thiết cơ

Trong thời kỳ kiến thiết cơ cái các phòng vườn cà phê cần trồng xen những cây trồng qua cường bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Các cây trồng xen có thể sử scholars là: lạc, đậu đỗ các loại. Cây, cành, lá của cây trồng xen Truc làm nguyên liệu tủ gốc.
8.4. cây che bóng và lam rừng chắn gió

Cây che bóng tạm thời:

Trồng vào giữa 2 gốc cà phê hoặc trồng thành băng ở giữa 2 hàng cà phê bằng các cây phân xanh có thân đứng cao như Muồng hoa vàng, cốt khí, đậu săng...
Cây che bóng lâu dài:

Trồng cây keo Dậu, lãm cách trồng 5m x 6m. Sau khi cây bình thì tỉa dần và cố định mật độ 10 x 12m (cứ 2 cây tỉa đi 1 cây). Chú ý cây bóng mát trồng vào giữa vị Tanguy của 2 cây cà phê trong thời kỳ cà phê ở thu hoạch thì bộ tán của cây che bóng phải cao cách bộ tán cây cà phê từ 2, 5-3m.
Lam rừng chắn gió:

Xứng quanh thủ trồng cà phê cần trồng các lam rừng chắn gió. Lam rừng trồng trại thẳng gốc với bạn gió chính hoặc chếch 1 góc 60 độ.
Lam rừng rộng 9 m, ở giữa trồng 3 hàng Muồng đen, hàng cách hàng 1 m và cây cách cây 3 m. hai bên mép lam rừng trồng thêm các loại cây ăn quả như mít, nhãn, vải, dồng xoài...
8,5. bón phân thúc cho cà phê

Phân hữu cơ:

Mỗi năm bón cho cà phê 1 lần phân hữu cơ sau khi thu hoạch quả. Liều lượng 5-10kg/cây kết hợp với phân lân và phân vô cơ bón lần cuối cùng trong năm (tháng 11-12).
Cách bón: đào rãnh sâu 20cm, rộng 20cm xứng quanh mép tán, rải đều phân hữu cơ và các tàn dư thực lượng xứng quanh, sau đó lấp lại.
Phân vô cơ:
giongcaytrongeakmat. COM1

Phân đạm và kali có thể bón 3 lần/năm vào tháng 2-3, 6-7, 11-12.
Khau khi bón phân cần làm cỏ, sạch trộn các loại phân với, nhau rải đều xứng tán lá và quanh lấp lại bằng lớp đất mặt cường tránh bốc hơi hoặc phân bị rửa khi trôi Strike.
Lần bón phân cuối cùng trong năm cần kết hợp với phân chuồng và phân lân cường bón, sau khi thu hoạch xong sẽ giảm được tại công lao động.
Riêng năm trồng mới, sau khi trồng 1-2 tháng, bón 25-30g phân urê và 25-30 g phân kali cho một hố.
8,6. chống hạn, chống rét cho cà phê

Sau trồng mới khi cây bóng các loại chưa phát huy tác Scholars thì phải che túp cho cà phê sớm.
Khi thời tiết nắng hạn hoặc rét, diễu là có sương muối cần che túp cho cà phê.
Túp che kín bạn gió đông-bắc, cường hở 1/4 phía Tây-Nam, túp phải chắc chắn, cao cách đỉnh cà phê 10-15cm, không cường túp đè lên cây cà phê.
8,7. tạo hình, tỉa cành

Là một trong những biện pháp kỹ thuật hết sức quan trọng cường tạo cho cây có bộ tán cân đối, cành quả phân huyện bố đều trong không gian cường từ đó giữ cho cây Huan năng suất cao ổn định. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc, thu hái, hạn chế bớt sự tấn tại công phá hoại của sâu bệnh.
a. tạo hình cơ bản:

Xu bạn chữ nay là tạo hình đơn thân tức là mỗi hố chỉ cường 1 thân chính. Cường tránh cho cà phê mọc nhiều thân trên 1 hố phải thường xuyên đánh tỉa kịp thời các chồi vượt mọc từ gốc và từ các ké nách lá trên thân chính.
b. tạo hình nuôi quả:

 ...

0 Nhận xét